Semalt Expert pracuje na nástrojoch na extrakciu údajov z webových stránok

Šrotovanie na webe spočíva v zhromažďovaní údajov o webe pomocou webového prehľadávača. Ľudia používajú nástroje na získavanie údajov z webovej stránky na získanie cenných informácií z webovej stránky, ktorú je možné exportovať na inú jednotku lokálneho úložiska alebo do vzdialenej databázy. Softvér na webovú škrabku je nástroj, ktorý možno použiť na prehľadávanie a získavanie informácií o webových stránkach, ako sú kategórie produktov, celý web (alebo jeho časti), obsah, ako aj obrázky. Môžete získať akýkoľvek obsah webovej stránky z iného webu bez oficiálneho rozhrania API pre prácu s vašou databázou.

V tomto článku SEO sú uvedené základné princípy, s ktorými tieto nástroje na získavanie údajov z webových stránok fungujú. Môžete sa dozvedieť, ako pavúk vykonáva proces prehľadávania a ukladať údaje webovej stránky štruktúrovaným spôsobom na zhromažďovanie údajov webovej stránky. Zvážime nástroj na extrakciu údajov z webovej stránky BrickSet. Táto doména je komunitná webová stránka, ktorá obsahuje množstvo informácií o súboroch LEGO. Mali by ste byť schopní vytvoriť funkčný nástroj na extrakciu Pythonu, ktorý môže cestovať na webovú stránku BrickSet a ukladať informácie ako súbory údajov na obrazovke. Táto webová škrabka je rozšíriteľná a môže zahŕňať budúce zmeny týkajúce sa jej fungovania.

potreby

Na vytvorenie webového scrappera Python potrebujete lokálne vývojové prostredie pre Python 3. Toto runtime prostredie je Python API alebo Software Development Kit pre výrobu niektorých základných častí vášho softvéru webového prehľadávača. Pri vytváraní tohto nástroja je možné vykonať niekoľko krokov:

Vytvorenie základnej škrabky

V tejto fáze musíte byť schopní systematicky vyhľadávať a sťahovať webové stránky webovej stránky. Odtiaľto budete môcť brať webové stránky a extrahovať z nich požadované informácie. Tento účinok môžu dosiahnuť rôzne programovacie jazyky. Váš prehľadávač by mal byť schopný indexovať súčasne viac ako jednu stránku a mal by byť schopný ukladať údaje rôznymi spôsobmi.

Musíte si vziať Scrappy triedu svojho pavúka. Napríklad náš názov pavúka je brickset_spider. Výstup by mal vyzerať takto:

inštalačný skript pip

Tento kódový reťazec je Python Pip, ktorý sa môže vyskytovať podobne ako v reťazci:

mkdir škrabka na tehly

Tento reťazec vytvorí nový adresár. Môžete k nemu navigovať a používať ďalšie príkazy, napríklad dotykový vstup, a to nasledovne:

dotknite sa škrabky.py